اصلاح قانون سربازی در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد


تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون طرح اصلاح ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی مورد بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85204861/%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی