اطلاع‌رسانی صحیح نقش مهمی در ایجاد امید بین مردم دارد


بیرجند – ایرنا – مشاور عالی سخنگوی دولت گفت: اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی دادن به جامعه از طریق رسانه‌ها نقش مهمی در ایجاد احساس امید بین مردم دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969388/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B5%D8%AD%DB%8C%D8%AD-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی