اطلاعی از عملیات حماس نداشتیم اما به حمایت‌های سیاسی از مقاومت ادامه می‌دهیم


تهران- ایرنا- وزیر امور خارجه با بیان اینکه در جریان عملیات حماس نبودیم و این یک تصمیم کاملاً فلسطینی بود، تاکید کرد: ما به حمایت‌های سیاسی خود از مقاومت برابر اشغالگری ادامه می‌دهیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85297747/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی