اعتبارات صندوق استانی پیشرفت و عدالت به محرومیت زدایی کمک می‌کند


تهران- ایرنا- عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس گفت: تخصیص هزار میلیارد تومان اعتبار به صندوق پیشرفت و عدالت گامی مهم از سوی دولت برای محرومیت‌زدایی در استان‌های مختلف است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009321/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی