اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی۲۰ درصد افزایش می‌یابد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۸ آبان ماه- مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری( لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱) با مفاد بند ۶ این لایحه موافقت کردند.

مفاد بند ۶ به شرح زیر است:

‌۶- به دولت(سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می شود اعتبارات هزینه ای دستگاههای اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد(۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84927331/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی