اعدام فله ای در کریسمس


تهران- ایرنا- قطار اعدام در عربستان همواره رو به شتاب است و بعد از اعدام گروه ۸۱ نفره، اینک جان ده ها نظامی در خطر است؛ افرادی که آل‌سعود قرار است از تعطیلات کریسمس به عنوان پوششی برای اعدام ۶۰ نفر استفاده کند، کاری که در دسامبر سال ۲۰۱۶ با ۵۰ نفر کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84983312/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی