اعزام بیش از ۳۱ هزار زائر استان بوشهر به مناطق عملیاتی


بوشهر- ایرنا- مسئول سازمان اردویی، راهیان نور و گردشگری سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر گفت: در سال گذشته و ۲ روز اول سال جاری،۳۱ هزار و ۵۰۰ نفر از زائرین استان بوشهر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی اعزام شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065457/%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B3%DB%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی