اعضای حقیقی جهاد دانشگاهی انتخاب شدندبه گزارش ایرنا، اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در جلسه عصر سه‌شنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی، صلاحیت حمیدرضا طیبی، عبدالحسین شاهوردی و کیوان مجیدزاده را به عنوان اعضای حقیقی هیات امنای جهاد دانشگاهی تایید کردند.

همچنین معاون علمی و فناوری جدید رئیس جمهور نیز به عنوان عضو حقوقی به اعضای هیات امنای جهاد دانشگاهی اضافه شد.

اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی همچنین پیشنهاد رئیس فرهنگستان علوم پزشکی درباره عضویت محمدعلی محقق و  سید حسن امامی رضوی در هیات امنای فرهنگستان‌ها را مورد تایید قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84944137/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی