اعضای قرارگاه اربعین حسینی وزارت راه و شهرسازی منصوب شدند


تهران- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی طی حکمی اعضای قرارگاه اربعین حسینی این وزارتخانه را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85196890/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی