اعضای هیأت داوری بین دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران انتخاب شدند

«محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور روز دوم آذر تصویب‌نامه هیأت وزیران را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.

شورای‌عالی فنی نهادی‌ست که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی و بر اساس تصویب‌نامه شماره «۵۰۰۵ ت‌ ۲۸۵۹۱/ ه» مورخ ۱۳۸۲.۳.۱۲ و به‌منظور داوری اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران تشکیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953918/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران در جلسه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده واحده لایحه قانونی مربوط به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۵۶ مصوب ۱۳۵۸، اصغر نادری، حمیدرضا عدل و سعید محمدزاده را به‌عنوان اعضای شورای‌عالی فنی تعیین کرد.

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی