اعضای کمیته تدوین سند انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی انتخاب شدند


تهران – ایرنا – اعضای حقوقی و حقیقی کمیته تدوین سند انتخاباتی شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، انتخاب شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85208269/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی