اعضا و روسای کمیته ستاد انتخابات هرمزگان منصوب شدند


بندرعباس – ایرنا – استاندار هرمزگان با صدور احکام جداگانه روسا و اعضای کمیته‌های ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان را منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85128370/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی