اعلام حمایت انجمن‌های تخصصی صنعت ریلی از بذرپاش


تهران- ایرنا- دو انجمن صنعت ریلی کشور در نامه‌های جداگانه به رئیس‌مجلس شورای اسلامی از برنامه‌های «مهرداد بذرپاش» برای وزارت راه و شهرسازی حمایت کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84963249/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی