اعلام حمایت صریح ایران از مردم و مقاومت فلسطین در پی جنایات جدید رژیم صهیونیستی


نیویورک – ایرنا – نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در پی جنایات جدید رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین با بیان اینکه این رژیم فقط در برابر منطق زور تسلیم می شود نه مذاکره و سازش ، بار دیگر با حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم مظلوم فلسطین، حمایت صریح از مقاومت فلسطین را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159107/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی