اعلام ظرفیت استخدام ۲ هزار نخبه در دولت توسط سازمان امور استخدامی کشور


تهران – ایرنا – قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، گفت: سازمان امور اداری و استخدامی کشور، وجود ظرفیت اختصاصی ۲ هزار نفر نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی کشور را به این بنیاد اعلام کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85047384/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AE%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی