اعلام مغایرت مصوبه توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با سیاست‌های کلی


تهران – ایرنا- هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام موارد مغایرت مصوبه مجلس درباره توقف اجرای ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را با سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85170818/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DB%B5-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی