اعلام همبستگی کاردار ایران و سایر دیپلمات‌های مقیم سوئد با ملت فلسطین


تهران- ایرنا- کاردار سفارت ایران به همراه سایر رؤسای نمایندگی‌های کشورهای مختلف مقیم سوئد مراتب حمایت خود از ملت مظلوم فلسطین را اعلام کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85306918/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%87%D9%85%D8%A8%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%DB%8C%D9%85-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی