اعمال حدود ۳۰ میلیارد تومان تخفیف در قبوض برق شهروندان سیستانی


زاهدان- ایرنا- نماینده مردم حوزه انتخابیه زابل در مجلس شورای اسلامی گفت: بر حسب پیگیری‌های انجام شده و دستور معاون اول رئیس جمهور حدود ۳۰ میلیارد تومان تخفیف در قبوض برق شهروندان سیستانی اعمال می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85010709/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D9%81%DB%8C%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D9%88%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی