اعمال محدودیت برای سکوهای فناوری راه‌حل مواجهه با تخلفات نیست


تهران- ایرنا- رئیس جمهور با اشاره به برخی مباحث مطرح شده در ارتباط با سکوهای فناوری، برخورد با تخلف را ضروری دانست اما در عین حال گفت: اعمال محدودیت برای این سکوها راه‌حل صحیح مواجهه با تخلفات نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187620/%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی