اغتشاشات ماه‌های اخیر با هدف مقابله با اقتدار ایران اسلامی طراحی شد 


تهران- ایرنا- دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با تأکید بر اینکه طراحی اغتشاشات با هدف مقابله با اقتدار جمهوری اسلامی بوده است، گفت: ما از توان و اقتدار فرهنگی و سیاسی بالایی برخوردار هستیم، در کشور ما مردم‌سالاری وجود دارد و میزان مشارکت‌ در عرصه‌های مختلف نشان دهنده پویایی، تحرک و زنده بودن جامعه ایران است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045689/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی