افتتاح دفتر نوآوری و فناوری ایران در اوگاندا


تهران – ایرنا – رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به اوگاندا، روز چهارشنبه دفتر نوآوری و فناوری ایران در این کشور را افتتاح کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168344/%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی