افزایش جذب و بکارگیری بانوان در وزارت دفاع


تهران- ایرنا- معاون منابع انسانی وزارت دفاع با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد جامعه دانشگاهی را بانوان تشکیل می‌دهند، گفت: با تصویب قوانین مربوط به جذب و بکارگیری بانوان در وزارت دفاع، شاهد بکارگیری درصد بیشتر از بانوان در وزارت دفاع خواهیم بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978749/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%88-%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی