افزایش قیمت خودرو متاثر از نوسانات ارزی است/وزیر صمت تقصیری ندارد


گناباد- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رییس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت از وزرای موفق دولت سیزدهم است که در زمینه های مختلف و از جمله تولید خودرو عملکرد موفقی داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090453/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی