افزایش ۱۷ درصدی زائران اربعین نسبت به ادوار گذشته


تهران- ایرنا- رئیس ستاد مرکزی اربعین اعلام کرد: تاکنون ۳ میلیون و ۶۴۶ هزار و ۲۶۲ زائر برای زیارت عتبات عالیات از مرزهای کشور خارج شدند و تا ساعت ۲۴ دیشب یک میلیون و ۶۰۸ هزار و ۵۹۸ زائر وارد کشور شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85218752/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B1%DB%B7-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی