افزایش ۲۰ درصدی سطح مبادلات تجاری تهران – پکن در ۹ ماهه امسال


تهران – ایرنا – وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سطح مبادلات تجاری ایران و چین با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای تحریمی و با توجه به اراده سیاسی و اقتصادی دوکشور در ۹ ماه گذشته ۲۰درصد افزایش یافته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84968781/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DB%B9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی