افزایش ۷۰ درصدی محتواهای تحریکی و جعلی رسانه‌های معاند در ماه جاری


ساری- ایرنا- تحلیلگر رسانه، گفت: اتاق‌های بحران خارجی با افزایش ۷۰ درصدی محتواهای جعلی، فریب و تحریکی در صدد این هستند تا با تحریک ادراک‌سازی‌های پیشین، رفتار دسته‌های اجتماعی، به‌خصوص نوجوانان را کنترل و در روزهای آینده هدایت رفتار کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85229313/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AC%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی