افزایش ۷۹ درصدی درآمدهای نفتی/ جبران کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی بودجه با وصول مطالبات


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش ۷۹ درصدی درآمدهای نفتی گفت: کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی بودجه با وصول مطالبات نفتی جبران شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85183487/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B7%DB%B9-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B8%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی