اقدامات اولیه دولت برای خرید و کشت برنج ایرانی


تهران- ایرنا- مقامات اجرایی سه استان شمالی کشور کمتر از ۲۴ ساعت‌ پس از دستور معاون اول رئیس‌جمهور درباره تدوین برنامه زمان‌بندی‌ شده جهت حل مشکلات مربوط به برنج، با ارائه گزارشی اعلام کردند: ساماندهی و میزان عرضه و تقاضای محصول برنج در دولت سیزدهم به‌طور منسجم انجام می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185978/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی