اقدامات سازمان بسیج شتاب خوبی دارد/ مسجد و محله باید اساس توسعه بسیج باشد


تهران- ایرنا- رییس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه شکل‌گیری گسترده بسیج از انتظارات رهبر معظم انقلاب است، گفت: مسجد و محله باید اساس توسعه بسیج باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85187771/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی