اقدامات مخرب پارلمان اروپا در قبال سپاه پاسداران خلاف منشور سازمان ملل متحد است


تهران – ایرنا – وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مبارزه با گروه تروریستی داعش افزود: اقدامات مخرب پارلمان اروپا در  قبال سپاه پاسداران خلاف منشور سازمان ملل متحد است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004457/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%B1%D8%A8-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی