اقدام سمبلیک سفیر روسیه با رونمایی از اسکناس بریکس 


تهران – ایرنا – سفیر روسیه در آفریقای جنوبی در میهمانی سفارت امارات در پرتوریا، در اقدامی سمبلیک از یک قطعه اسکناس ۱۰۰ بریکسی رونمایی و آن را به سفیر امارت هدیه کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85221468/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%85%D8%A8%D9%84%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی