اقدام موهن شارلی ابدو نشانگر هراس غرب از گسترش گفتمان انقلاب اسلامی است


تهران- ایرنا- معاون سیاسی وزیر کشور، اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو در تعدی به ارزش‌ها و اهانت به ساحت مرجعیت شیعه را نشانگر اوج انحطاط و استیصال غرب در برابر گفتمان انقلاب اسلامی و مرجعیت سیاسی و دینی رهبر معظم انقلاب دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994578/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%88%D9%87%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%DA%AF%D9%81%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی