اقدام نشریه فرانسوی اهانت به ساحت مرجعیت شیعه است


تهران- ایرنا- مجلس خبرگان رهبری در بیانیه‌ای اقدام موهن نشریه فرانسوی شارلی ابدو را اهانت به ساحت مرجعیت شیعه را وحشی‌گری فرهنگی دانست و آنرا روی دیگر سکه حمایت دولت فرانسه از منافقین و حمایت تسلیحاتی از صدام علیه مردم ایران اسلامی ارزیابی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992380/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی