اقدام نشریه فرانسوی در راستای جنگ ترکیبی – شناختی و رسانه‌ای علیه مسلمانان است


تهران- ایرنا- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در بیانیه‌ای در محکومیت اقدام اهانت آمیز نشریه فرانسوی نوشت: بی‌تردید این حرکات شنیع، طراحی شده اتاق‌های فکر غربی، در راستای جنگ ترکیبی – شناختی و رسانه‌ای علیه مسلمان است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84990644/%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%86%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی