العامری: حضور جریانات مخالف ایران در کردستان مغایر منافع اقلیم و عراق است


تهران- ایرنا- رئیس ائتلاف فتح با تاکید بر اصول قانون اساسی عراق مبنی بر ممنوعیت استفاده از سرزمین عراق جهت هرگونه تهدید به همسایگان، حضور جریانات مخالف جمهوری اسلامی ایران در اقلیم کردستان را مخالف منافع اقلیم و عراق دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85038875/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی