الگوی درخشنده انقلاب اسلامی منطق غربی درباره زنان را به چالش کشید


تهران- ایرنا- خطیب نماز جمعه تهران گفت: انقلاب اسلامی حرفی نو، نگاهی نو و تحول آفرین را در عرصه زنان پیش روی بشریت گذاشت که این نگاه جدید در غالب کنشگری زن مسلمان ایرانی عینیت پیدا کرد و این الگوی درخشنده، منطق غربی را به چالش کشید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84978010/%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D8%B4%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی