امامان جمعه شهرستانهای استان تهران: غدیر نقطه عطف تاریخ اسلام است


شهرری – ایرنا – امامان جمعه شهرستانهای استان تهران با قدردانی از برگزاری مراسم های جشن غدیر با مشارکت مردم مومن و انقلابی و ولایتمدار ، واقع غدیر را نقطه عطف تاریخ اسلام عنوان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162610/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%B9%D8%B7%D9%81-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی