امام‌جمعه کاشان: غزه به مظهر اقتدار و ترویج اسلام تبدیل شده است


کاشان _ ایرنا_ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت: مردم غزه با مقاومت و ایستادگی خود در برابر جنایات رژیم صهیونیستی به مظهر استقامت و اقتدار و ترویج کننده دین اسلام در جهان تبدیل شده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85358850/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی