امام با فرمان بسیج تهدید را به فرصت تبدیل کرد/ بسیح یک فرهنگ، گفتمان و تفکر است


تهران – ایرنا – رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به بیانیه امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج، گفتند: امام با توجه به شرایط آن زمان با این اقدام تهدید را به فرصت تبدیل کرد و ملت را به صورت بسیج عمومی وارد میدان کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84953373/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%D9%87%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AD-%DB%8C%DA%A9-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی