امام جمعه اردستان:سپاه در قلب مردم جا دارد


کاشان- ایرنا- امام جمعه اردستان با محکوم کردن اقدام اخیر اتحادیه اروپا و استکبار جهانی در تروریست خواندن سپاه تاکید کرد: سپاه در قلب مردم ایران جا دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85011091/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی