امام جمعه اردستان:۱۲ فروردین از سرنوشت‌سازترین روزهای ایران اسلامی است


کاشان _ ایرنا _ امام جمعه اردستان گفت:یوم الله ۱۲ فروردین سالروز تحقق وعده حق،نماد مردم‌سالاری دینی و از سرنوشت سازترین روزهای ایران اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070536/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی