امام جمعه اهل سنت اسدیه: وحدت در جامعه باعث امنیت پایدار می‌شود


بیرجند – ایرنا – امام جمعه اهل سنت شهرستان درمیان گفت: هرچه وحدت در جامعه نهادینه شود به همان اندازه امنیت ما هم پایدار خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85226056/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AB-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی