امام جمعه دماوند: پایداری جمهوری اسلامی به مردمی و اسلامی بودن آن است


دماوند – ایرنا – امام جمعه دماوند گفت: پایداری نظام جمهوری اسلامی ما به مردمی و اسلامی بودن آن است و باید بر این ۲ اصل مهم پا فشاری کنیم تا استوار بمانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070537/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی