امام جمعه سنندج: مسئولان غمخوار مردم باشند


سنندج- ایرنا- امام جمعه سنندج گفت: مسئولان باید مشکلات مردم را درک و غمخوار آنان باشند و دلسوزانه برای رفع دغدغه‌های جامعه قدم بردارند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965338/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D9%85%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی