امام جمعه قرچک: جمهوری اسلامی مقتدرانه در مسیر پیشرفت قرار دارد


قرچک – ایرنا – امام جمعه قرچک گفت: جمهوری اسلامی ایران مقتدرتر از هر زمان دیگری در مسیر پیشرفت قرار دارد و با بصیرت مردم، توطئه دشمنان را ختثی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065042/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی