امام جمعه قرچک: رمضان امسال زمانی مناسب برای تحول درونی جامعه است


قرچک – ایرنا – امام جمعه قرچک گفت: همانطور که بهار فصل تغییر در طبیعت است، بهار قرآن، ماه مبارک رمضان نیز زمان مناسبی برای ایجاد تحول درونی در جامعه اسلامی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85059935/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B1%DA%86%DA%A9-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی