امام جمعه موقت شهرری: دولت سیزدهم پای حذف امضاهای طلایی ایستاده است


شهرری – ایرنا – امام جمعه موقت شهرری در آستانه دومین سالگرد تنفیذ حکم آیت الله رئیسی به عنوان رئیس جمهور از نکات مثبت دولت گفت و تصریح کرد: دولت مردمی پای سیستمی سازی و حذف امضاهای طلایی ایستاده‌است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188937/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%BE%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی