امام جمعه موقت ورامین: شکرگزاری نعمت جمهوری اسلامی خدمت به مردم است


ورامین – ایرنا – امام جمعه موقت شهرستان ورامین گفت: جمهوری اسلامی نعمتی بزرگ برای کشور ایران است که شکرگزاری آن جز با خدمت کردن به مردم محقق نمی‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070501/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی