امام جمعه کاشان:اخلاص و صیانت از ارزش ها از ویژگی های تفکر بسیجی است


کاشان _ ایرنا_ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت:جان بر کف بودن برای صیانت از ارزش ها،اخلاص،حضور در میدان برای حفظ نظام از مهم ترین ویژگی های تفکر بسیجی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85301381/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%81%DA%A9%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%DB%8C

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی