امام جمعه کاشان:سپاه پاسداران ؛ مایه افتخار و مظهر اقتدار کشور است


کاشان _ ایرنا _ نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان گفت:سپاه پاسداران ؛ مایه افتخار و مظهر اقتدار کشور است به طوری که از بروز بسیاری از توطئه ها در کشور جلوگیری و دشمنان ملت را خوار کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85202649/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D8%B8%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط منوچهر متکی

منوچهر متکی